Dades

Dades personals

Nom*
Primer cognom*
Segon cognom
Data naixement*
Sexe*
Formacio
Document d'identificació*
Número d'identificació*
Telèfon 1*
Telèfon 2
Correu electrònic*
Carrer*
Número*
Escala
Pis
Porta
Població*
Codi postal*
Província*
País*

Seguretat

Indica i confirma la contrasenya
Contrasenya*
Repetir contrasenya

Text de les condicións d'us

D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, us informem que les vostres dades personals s’incorporaran al fitxer de dades de Gestió i ús d’equipaments, locals i espais municipals del que és titular l’Ajuntament de Barcelona amb la finalitat de la gestió de les activitats i dels usuaris dels equipaments municipals.
Podeu exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició, adreçant-vos per escrit al Registre General de l’Ajuntament: Pl Sant Jaume 1, 08002 Barcelona, indicant clarament en l’assumpte Exercici de Dret LOPD.
He llegit, entenc i accepto la clàusula referent a la LOPD i les condicions d'ús.

Vols rebre informació?

No vull rebre la informació per correu electrònic
No vull rebre la informació per correu postal