Registre

Dades personals

Nom*
Primer cognom*
Segon cognom
Document d'identificació
Número d'identificació*
Data naixement*
Sexe
Formació
Correu electrònic*
Telèfon 1*
Telèfon 2
Carrer*
Número*
Escala
Pis
Porta
Població*
Codi Postal*
Provincia*

Seguretat

Indica i confirma la contrasenya

Password*
Repetir contrasenya

Text de les condicions d'us

D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, us informem que les vostres dades personals s’incorporaran al fitxer de dades de Gestió i ús d’equipaments, locals i espais municipals del que és titular l’Ajuntament de Barcelona amb la finalitat de la gestió de les activitats i dels usuaris dels equipaments municipals.
Podeu exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició, adreçant-vos per escrit al Registre General de l’Ajuntament: Pl Sant Jaume 1, 08002 Barcelona, indicant clarament en l’assumpte Exercici de Dret LOPD.
He llegit, entenc i accepto la clàusula referent a la LOPD i les  condicions d'ús .

Condicions generals1) El Centre Cultural la Farinera del Clot es reserva el dret d’admissió cap aquelles persones que no respectin la feina dels talleristes i el procés d’aprenentatge de la resta de persones usuàries.
2) No es permetran actituds racistes, sexistes, homòfobes o que vulnerin els drets de les persones.
3)No es pot menjar ni beure a les sales, excepte a l'espai del bar.
4)No es permet fumar.
5)No està permesa l'entrada d'animals i bicicletes al Centre.
Condicions reserva1) No es podran matricular persones menors de 16 anys. (Excepte en els cursos específics per a infants)
2) Un cop matriculat al curs, no es retornaran en cap cas els diners de la matrícula. Només es retornaran els diners si el curs matriculat queda anul•lat.
3) El Centre Cultural la Farinera del Clot es reserva el dret d’admissió cap aquelles persones que no respectin la feina dels talleristes i el procés d’aprenentatge de la resta de persones usuàries.
4) El preu dels cursos genèrics és de 3,87 €/h sense iva (4,68 €/h amb iva). El preu dels cursos per a infants i adolescents és de 2,66 €/h sense iva (3,22 €/h amb iva). Els preus totals de cada curs que s’especifiquen són amb IVA inclòs.
5) Els preus aplicats als tallers són els preus públics que estipula l'Ajuntament de Barcelona 6) Els cursos amb un cost extra de material no s’inclou al preu total del taller. En cada cas s’especifica l’import que es pagarà el primer dia del curs.
7) El pagament de les inscripcions on line és amb targeta bancària. En cas de no disposar de targeta la inscripció s'efectuarà presencialment al Centre i a través de pagament bancari.
8) Les places a tots els tallers són limitades. Una part d'aquestes s'efectuen on line, la resta es duran a terme presencialment.

Vols rebre informació?


No vull rebre informació per correu electrònic
No vull rebre informació per correu postal

Xarxa de Centres Cívics

Ajuntament de Barcelona

Gestió cívica:
Federació d'Entitats del Clot - Camp de l'Arpa (G58293150) | Gran via de les Corts Catalanes ,837
direccio@farinera.org

Centre Cívic
CENTRE CULTURAL LA FARINERA DEL CLOT

Gran Via de les Corts Catalanes, 837
08018 Barcelona
932918080
informacio@farinera.orgEl nif/nie no es correcte

El correu elctrònic es incorrecte

Les contrasenyes no coincideixen

Has d'acceptar les condicions d'ús per a poder registrar-te

La contrasenya ha de tenir, com a mínim, 6 caràcters